TH EN
 
งาน #TeamKorat
28.2.2020
Share :

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับกรมสุขภาพจิต มาสร้างรอยยิ้ม และกำลังใจให้ชาวโคราชในงาน #TeamKorat ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า terminal 21 โคราช  โดยร่วมสนับสนุนโดรายากิ 2,000 ชิ้น ให้เเก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย