TH EN
Thailand Corporate Excellence Awards 2020
27.11.2020
Share :

วันที่ 26 พ.ย. 63 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ นำโดย คุณ อภิเศรษฐ ธรรมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขา ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี) 

ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติองค์กรและแนวทางการบริหารจัดการเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก เเละรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานฟาร์มเฮ้าส์ทุกคน สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการวางแผนการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน