TH EN
 
Hua Hin Night Run Super Fun on the Beach
30.11.2020
Share :

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขนมปัง 4,000 ชิ้น ให้เเก่นักวิ่ง 3,000 คน ในงาน "Hua Hin Night Run Super Fun on the Beach" ที่จัดขึ้นที่ อุทยานราชภักดิ์-หาดสวนสนประดิพัทธ์ เป็นระยะทาง 10 กิโบเมตร ซึ่งเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับโครงการฦึกอบรมอาสาสมัคร รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของตำรวจการท่องเที่ยวฯ เเละการบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะต่อชุมชนเมืองหัวหิน